Luftföroreningar i vardagslivet

Många vet att det finns luftföroreningar i andra länder. Men det finns även i Sverige vilket många inte tänker på när man pratar om ämnet. Varje dag andas människor in luft som är fylld av föroreningar. Dessa föroreningar kommer bland annat från trafiken på vägarna och från olika förbränningsprocesser på industrier runt om i landet. Luftburna föroreningar kan även finnas i hemmet i form av olika gifter. Därför är det viktigt att man gör en noggrann undersökning av sitt hem. Vid köp av ny bostad är det viktigt att man inkluderar exempelvis radonmätning i sin besiktning innan man skriver under avtalen.

Gör noggrann undersökning för att upptäcka radon

En typ av luftförorening som finns i de svenska hemmen är radon. Detta är en osynlig och luktfri gas som bildas när ett radioaktivt grundämne sönderfaller. Gasen bildar sedan radioaktiva metallatomer som fastnar på damm som människan i sin tur sedan andas in. Dessa partiklarna fastnar i halsen och i lungorna. Radon kan finnas på olika ställen i husen, bland annat i marken omkring huset, i byggnadsmaterialet och i vattnet som används i hushållet.

Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ens bostad är att göra en så kallad radonmätning, denna mätning mäter hur stor radonhalt som finns. Det finns olika typer av mätningar att utföra men en långtidsmätning är det säkraste sättet. Beroende på var radonet förekommer ska man vidta olika åtgärder för att sanera och få bort radonet, vilket återigen kan ge en bra luft i hemmet.

Luftföroreningar i hemmet

Det finns föroreningar var vi än befinner oss, inte ens när vi är inomhus skyddas vi. Det finns dock olika faktorer som gör att man blir sjuk av den smutsiga luften. Det som är det farligaste med dessa är att det finns i så kallade luftburna partiklar som människan andas in. Dock varierar föroreningarna från plats till plats, om man exempelvis arbetar i en industri kan inomhusmiljön vara sämre än om man arbetar på ett kontor. Detta eftersom det på industrin bildas damm och andra små partiklar.

I hemmet är oftast luftföroreningarna olika typer av bakterier och virus, dessa är oftast inte lika allvarliga som de föroreningarna som finns ute vid vägarna där det är mycket trafik. Även om dessa påverkar oss olika är det den totala mängden som är det som är betydelsefullt. Med detta menas att det aldrig är bra att ha någon form av gift inomhus om det är en större mängd. Det är när dessa är i större mängder som det blir farligt för människan att andas in den.

Det viktigaste är dock att veta att det finns olika direktiv av åtgärder för att få en optimal luftkvalitet både i hemmet och på arbetsplatsen. För att må bättre och för att minska sjukdomar och andra bieffekter som kommer från luftföroreningar inomhus bör man installera en form av luftrengöring. Denna ser till så att inomhusklimatet förbättras och således kan man njuta av en frisk och trygg inomhusmiljö.