Luftföroreningar

Luftföroreningar är enkelt uttryckt ansamlingar av luftburna molekyler som är skadliga för såväl organismer (människor och djur) samt naturen. Luftföroreningar finns i hela världen, vill man hitta helt ren luft får man bege sig många kilometer upp från jordytan, om ens där.

Typiska luftföroreningar

De typiska luftföroreningarna härstammar ofta från människoskapade aktiviteter såsom förbränning, rökning, eldning, bilutsläpp med mera. Ofta handlar det om antingen kväveoxider eller växthusgasen koldioxid som förpestar människans tillvaro.

Finns det bra luftföroreningar? På sätt och vis finns det bevis för det! Skogsbränder kan starta av sig själva och anses ha en gynnsam effekt på tillökningen av speciella organismer. Föroreningarna kan antas ha en speciell betydelse.

Hur skyddar man sig mot luftföreningar?

Det finns många knep att ta till för att skydda sig mot luftföreningar.

1) Följ alltid lagen. Om du följer lagen till punkt och pricka så är risken att du blir lagförd för brott mycket mindre och du säkerställer också att du följer lagstiftarens vilja om att förbättra miljön. Släng inte skräp i naturen och elda inte upp plast i din trädgård.

2) Tvätta kläderna regelbundet. Om du bor i en storstad som Stockholm kan det vara värt att tvätta kläderna lite oftare än om du bodde på landet. Det är nämligen så att de många avgaserna som finns i huvudstaden frigör partiklar som klänger sig fast på kläderna, något som inte är så nyttigt.

3) Rök inte. Dels för att rökning kan leda till astma eller allergier som förvärras av luftföroreningar, dels för att röken smutsar ned luften.

4) Borsta tänderna. Genom att borsta tänderna kan man få bort en hel del skadliga organismer som kan angripa övriga delar av kroppen. Med hjälp av https://www.sunstargum.com/se/ kan man hitta för ändamålet bra tandkrämer och tandborstar.

5) Överväg att köpa elbil istället för en bil som drivs på fossilt bränsle. Det här är en god rekommendation till de som också vill värna om miljön.

Vilka länder har störst problem med luftföroreningar?

Det står klart att det är länder i Asien som har störst problem. Kina är det land som har mest luftföroreningar i världen, mycket beroende på att befolkningen är såpass stor och att trångboddheten i megastäderna förvärrar situationen.

Indien och Pakistan är ungefär 100 år efter västvärlden i den tekniska utvecklingen och förbränner mycket stenkol för att få energi. Kolen är mycket smutsigt och gör att luften blir skitig direkt. Indien har också massiva problem med nedskräpning och att floderna är nedsmutsade på ett sätt som medför hälsofara.

Vad gör världen för att förhindra luftföroreningar?

Det börjar och slutar alltid med politiska beslut. Om politikerna bestämmer vilka mål som ska sättas så kan exempelvis bilproducenter eller flygbolag veta vad som gäller och förhålla sig till det. Ibland lockas kunder av miljömedvetenhet.