City in Air Pollution

City in Air Pollution

De flesta av oss har säkert någon gång hört att föroreningar i luften är farliga. Det är helt korrekt. Det som är farligt med förorenad luft är att vi inte kan se den, men den finns där. Det innebär att vi andas in den utan att vi alltid ens vet om att vi andas in en luft som inte är helt ren. Förorenad luft har länge varit ett stort diskussionsämne både nationellt och globalt. De flesta vet att luften är förorenad, speciellt i storstäder, men färre vet vad som orsakar att luften förorenas och vilka konsekvenser det kan ha för människor. Att lära sig mer om vad det egentligen innebär är det första steget till att lära sig vad man själv kan göra för att minska på utsläpp som är dåliga. Precis som med andra miljöproblem handlar det om att människor måste förstå vidden av problemet för att man skall vara villig att göra något åt det.

Luftföroreningar skadar alla

Om man skall se på de konsekvenser som kommer av förorenad luft är den allra allvarligaste att det kan göra slut på någons liv. Det kan låta dramatiskt, men faktum kvarstår: tusentals svenskar dör årligen till följd av luftföroreningar. Det är det som är svårt att förstå med förorenad luft. Det innebär inte att människor dör på en gång när de andas in luft som inte är ren. Däremot kan luften göra att man dör i förtid, alltså tidigare än man gjort om man fått möjligheten att andas in ren luft. Det finns många saker som orsakar en ohälsosam luft. Trafiken är en av de stora bidragande faktorerna till att luften blir dålig. Varje fordon släpper ut avgaser som stannar kvar i luften. Andra orsaker till att luften blir förorenad är rökning. Oavsett om den sker inomhus eller utomhus förstör den luften omkring sig. Det är inte bara luften som förstörs. Alla avfallsprodukter som hamnar i luften runtomkring oss kommer så småningom att landa i marken, vilket också gör att mat kan påverkas negativt att förorenad luft. Det är alltså ingen som går säker, även fast man själv inte använder de saker som orsakar en skadlig luft.

Välj de miljövänliga alternativen

Den viktigaste frågan alla personer behöver ställa sig är hur man kan arbeta för att motverka dålig luft. Det kan kännas som att man är maktlös, men även små saker kan göra skillnad. Försök att alltid välja material som är snälla mot naturen. Exempelvis är en renässans för hus av mursten något vi kunde sträva efter. Alla material som kommer från naturen har en mindre effekt på miljön än syntetiska material. Välj därför också kläder som är gjorda av naturmaterial. Bomull är både behagligt och miljövänligt. Om alla människor på jorden hade valt ett miljövänligt alternativ hade massor hänt. Att ta cykeln till jobbet istället för bilen är en enkel sak man kan göra. Det kan kännas som att det inte spelar någon roll om man som en enda person väljer att göra på ett annat sätt. Känner man så kan man istället tänka på att alla val man gör påverkar andra. Om du väljer ett material eller färdmedel som inte påverkar miljön kanske någon annan blir inspirerad till att göra samma sak.