coal burned power plant chimneys; argb color spacesee other similar images:

coal burned power plant chimneys; argb color spacesee other similar images:

Enligt WHO (World Health Organization) så lever 80% av människorna i stadsmiljö i en stad med luftföroreningar över WHOs gränsvärden. Majoriteten av dessa människor lever i länder i tredje världen och det skiljer sig mycken mellan luftkvaliteten i städer i den rika och den fattiga delen av världen. När det gäller städer med över 100 000 innevånare så har 98 % av städerna i låg- eller medelinkomstländer en luftförorening över gränsvärdena medan den motsvarande siffran för höginkomstländer är 56%. Följderna av att bo i en stad med hög luftförorening är ökad risk för en följd sjukdomar såsom stroke, astma och hjärt- och lungsjukdomar.

Indien i topp

Garbage_dumping_ground_1De städer med allra högst luftförorening i världen så ligger de första fyra städerna i Indien och följande tre i Pakistan. På listan över de 20 städer i världen med högst luftförorening så ligger hela 15 stycken i Indien och vidare återfinns Iran, Pakistan, Qatar, Turkiet och Bangladesh. I den rikare delen av världen satsas mer och mer på klimatsmarta lösningar med bränslesnåla bilar och kollektivtrafik på återvunnen energi. För att sprida detta även till den fattigare delen av världen behövs forskning och samarbete. De internationella klimatförhandlingarna fyller en viktig funktion. För att minska luftföroreningar och klimatförändringar så ges nu 138 miljoner kronor till forskning inom Hållbart samhällsbyggande.