Luftföroreningar

När luften vi andas blir farlig för vår hälsaLuftföroreningar

När luften vi andas blir farlig för vår hälsa

Tidig morgon i Paris. Ett par människor i ansiktsmasker joggar förbi. Spontant tänker nog de flesta människorna inte på smog om de tänker på Paris. Men faktum är att de […]

Läs mer
Vad innebär luftföroreningar?Luftföroreningar

Vad innebär luftföroreningar?

Ungefär 90 % av alla luftburna partiklar i hela världen är produkter av naturliga processer. Luftburna partiklar är helt enkelt små delar av olika material i luften, ofta så små […]

Läs mer
Luftföroreningar i StockholmLuftföroreningar

Luftföroreningar i Stockholm

Att luftföroreningar förekommer i storstäder kommer knappast som en nyhet för någon. Ändå anser nog många att Stockholm är en relativt ren stad, och att faran med luftföroreningar inte är […]

Läs mer