Världens mest luftförorenade städer

Enligt en studie som Världshälsoorganisationen genomförde mellan 2008 och 2012 i 1600 städer i världen lever nu 90 procent av jordens befolkning i städer där luftföroreningarna är hälsofarliga. Luftföroreningar ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdomar, och innebär således ett stort, globalt hälsoproblem. Undersökningen visade också att hälften av världens befolkning lever i städer där luftföroreningarna är mer än 2,5 gånger högre än de gränsvärden som WHO har satt.Beijing_smog_comparison_August_2005

Allra värst är luftföroreningarna i städer i Östasien, Sydostasien och östra Medelhavsområdet, och många av de smutsigaste städerna hittar man i länderna Afghanistan, Bangladesh, Iran, Pakistan, Kina, Egypten, Senegal, Mexiko och Indien. I det sistnämnda landet finns världens för närvarande smutsigaste stad: New Delhi. Länge var Peking den stad med högst koncentration luftföroreningar i världen, men vid den senaste mätningen 2014 tog New Delhi ledningen med luftföroreningar som var 60 gånger högre än WHO:s gränsvärden. Mätningarna visade att man i New Delhi hade 575 mikrogram skadliga partiklar per kubikmeter luft, medan man i Peking hade ungefär 400 mikrogram partiklar per kubikmeter (vilket ger staden en kanske inte så hedrande andraplats på listan). Detta kan jämföras med exempelvis London, där man uppmätt nivåer på 20 mikrogram partiklar per kubikmeter. Det är en nivå som anses säker. Stockholm hade år 2012 en nivå på 8,5 mikrogram per kubikmeter. De höga halterna av skadliga partiklar i New Delhis luft beror på flera faktorer. Dels ökar antalet bilar i staden med 1400 om dagen, dels fungerar sophämtningen undermåligt vilket gör att många invånare bränner sina sopor själva. Dessutom har staden flera kolkraftverk, som bidrar stort till stadens luftföroreningar. Peking, som har förbättrat luften i staden sedan den senaste mätningen, har istället satsat hårt på just detta genom att bland annat begränsa biltrafiken i staden. Detta genom att endast bilar med jämna respektive udda slutsiffror i sina registreringsnummer får köra på vissa dagar.

Ännu en indisk stad, Ludhiana, finns med på listan, men inte förrän på femteplats. Före Ludhiana placerar sig nämligen Ahvaz i Iran (en oljestad) och Ulan Bator i Mongoliet. Med på listan finns också Peshawar i Pakistan (på sjätteplats) och Gabarone i Botswana (på sjundeplats).

Om du vill veta mer om luftföroreningar och hur de påverkar människan finns det flera dokumentärer om ämnet. Du kan få tillgång till en rad faktakanaler som riktar in sig på dokumentärer med ett kanalpaket från C More.