Luftföroreningar i Stockholm

Att luftföroreningar förekommer i storstäder kommer knappast som en nyhet för någon. Ändå anser nog många att Stockholm är en relativt ren stad, och att faran med luftföroreningar inte är så stor i vår huvudstad. Det är visserligen sant att partikelhalterna generellt är lägre i Stockholm än i många andra städer i världen, men det innebär inte att stadens luftföroreningar inte påverkar invånarnas hälsa.Luftföroreningar 233

Sanningen är att fler stockholmare dör i förtid av luftföroreningar än av trafikolyckor. Man beräknar att invånarnas livslängd generellt sett blir sju månader kortare på grund av de partiklar de andas in dagligen. Partiklarna kommer framförallt från bilarnas avgaser, som innehåller kväveoxider och bensen. Även vägdamm och partiklar från vägar och däck som slits virvlar upp i luften och andas in av människorna i staden. Flera av dessa partiklar är cancerogena, och man har funnit ett samband mellan att bo på en mycket trafikerad gata och sannolikheten att få lungcancer eller hjärtproblem. Särskilt farligt är det för barn att växa upp i en miljö med hög luftförorening, eftersom det kan ge dem men för livet. Barn andas in mer luft än vuxna i förhållande till hur mycket de väger, och föroreningarna kan då leda till infektioner som i sin tur kan hämma barnens lungutveckling. Detta kan resultera i en kroniskt sämre lungfunktion, och risken för att utveckla astma är hög.

För de som ändå vill bo i Stockholm finns det vissa saker man kan göra för att skydda sig något. Det finns till exempel vissa områden som är värre än andra. Hornsgatan har länge varit ett problemområde, men tack vare ett förbud mot att köra med dubbdäck på gatan och dammbindning med kalciummagnesiumacetat har nivåerna sjunkit markant, och är nu under EU:s gränsvärden. Istället är Folkungagatan den värsta gatan i Stockholm när det gäller luftföroreningar. Det man som inbiten stockholmare kan göra är alltså att bosätta sig i områden som inte är riskzoner, och där det inte passerar lika mycket trafik.

Som bilförare i Stockholm finns det också saker man kan göra för att minska partikelutsläppen, och kanske är det du som kör bil som kan göra störst skillnad: kör mindre bil, välj en bränslesnål bil, kör miljövänligt och mjukt, och använd dubbfria vinterdäck när det går. Då hjälper du alla stadens invånare till ett längre och hälsosammare liv.