Luftrenare

Vår inomhusluft kan vara farligare för oss än vi tror. Majoriteten av alla människor vill hålla ett rent hem, och dammsuger upp de synliga partiklar som finns i luften. Men förutom dessa finns en mängd andra föroreningar i vår inomhusluft som inte är synliga med blotta ögat. Våra mänskliga ögon kan bara uppfatta partiklar som är större än 40 µm. Detta innefattar egentligen bara grova partiklar, det vill säga just damm, pollen och annan smuts som är synlig. De minsta partiklarna i vår luft, nanopartiklar, är så små som mellan 0,0001 µm och 0,05 µm, och är alltså helt osynliga. Bland dessa hittar man bland annat gasmolekyler, metallstoft och virus. Tobaksrök och oljedimma har partiklar som är mellan 0,05 µm och 0,1 µm. Inte heller dessa så kallade ultrafina partiklar går alltså att se. Bakterier finner man bland de så kallade submikrona partiklarna, som är mellan 0,01 µm och 1 µm, också de osynliga.Luftrenare 2

Alla dessa synliga och osynliga partiklar har en negativ inverkan på vår hälsa. De kan till exempel framkalla olika lung- eller andningsproblem som astma, allergi och irriterade slemhinnor, samt huvudvärk. För de som redan har astma- eller allergiproblem förvärras dessa markant av inomhusluft med mögelsporer, rök, damm, bakterier eller andra partiklar i inomhusluften.

Till att börja med bör man självklart förebygga denna dåliga luft genom att vädra regelbundet och undvika material som drar åt sig damm och partiklar, som heltäckningsmattor. Ett annat sätt att förbättra inomhusluften är att installera en luftrenare. Det finns olika typer av luftrenare som lämpar sig olika väl för att fånga upp vissa partiklar. Den vanligaste och mest traditionella är den mekaniska luftrenaren, som driver luften genom ett eller flera filter med hjälp av en fläkt. Fläkten kan göra att luftrenaren låter mycket, så tänk på vilket rum den ska placeras i. Det finns också luftrenare som samlar partiklarna genom att jonisera dem, vilket gör att de klumpar ihop sig och således blir lättare att fånga upp i filtret.

Ren inomhusluft är dock bara en aspekt av att känna välbefinnande inomhus. Det är viktigt att hela lokalen eller fastigheten är välskött för att känna den bästa trivseln. Rubin.nu är en professionell fastighetsförvaltare som sköter fastigheten optimalt, och skapar trivsel på alla nivåer, både i luften och på marken.

Du som har astma- eller allergiproblem bör konsultera en läkare om vilken luftrenare som bäst lämpar sig för dina problem, men även du som inte har några besvär kommer att märka positiva hälsoeffekter av att installera en luftrenare.