Luftföroreningar

Ninh Binh, Vietnam - March 4, 2016: A farmer is working on the field at Ninh Binh, Vietnam. In the background is a  High-voltage line and the famous rocks of Ninh Binh.Luftföroreningar

Vad innebär Parisavtalet?

Parisavtalet är en överenskommelse mellan länder om ett samarbete där man ska försöka minska luftföroreningar som påverkar den globala uppvärmningen på ett negativt sätt. Varje land upprättar en handlingsplan om […]

Läs mer
NaturskyddsföreningenLuftföroreningar

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största ideella miljöorganisation. Det betyder att organisationen inte får bidrag från staten, utan är i behov av sina medlemsintäkter för att gå runt ekonomiskt. Likaså är Naturskyddsföreningen […]

Läs mer
coal burned power plant chimneys; argb color spacesee other similar images:Luftföroreningar

Städer med mycket luftföroreningar

Enligt WHO (World Health Organization) så lever 80% av människorna i stadsmiljö i en stad med luftföroreningar över WHOs gränsvärden. Majoriteten av dessa människor lever i länder i tredje världen […]

Läs mer
Hälsokonsekvenser av luftföroreningarLuftföroreningar

Hälsokonsekvenser av luftföroreningar

När man talar om utsläpp och dess negativa konsekvenser menar man oftast de negativa konsekvenserna för miljön och den globala uppvärmningen. Ett minst lika stort problem är dock de effekter […]

Läs mer
Vad kan man göra åt luftföroreningar?Luftföroreningar

Vad kan man göra åt luftföroreningar?

Luftföroreningar är en av de största hälsofarorna idag. OECD förutspår att luftföroreningar inom de närmaste decennierna kommer att vara det miljöproblem som orsakar flest dödsfall i förtid. Redan idag dödar […]

Läs mer
Världens mest luftförorenade städerLuftföroreningar

Världens mest luftförorenade städer

Enligt en studie som Världshälsoorganisationen genomförde mellan 2008 och 2012 i 1600 städer i världen lever nu 90 procent av jordens befolkning i städer där luftföroreningarna är hälsofarliga. Luftföroreningar ökar […]

Läs mer
När luften vi andas blir farlig för vår hälsaLuftföroreningar

När luften vi andas blir farlig för vår hälsa

Tidig morgon i Paris. Ett par människor i ansiktsmasker joggar förbi. Spontant tänker nog de flesta människorna inte på smog om de tänker på Paris. Men faktum är att de […]

Läs mer
Vad innebär luftföroreningar?Luftföroreningar

Vad innebär luftföroreningar?

Ungefär 90 % av alla luftburna partiklar i hela världen är produkter av naturliga processer. Luftburna partiklar är helt enkelt små delar av olika material i luften, ofta så små […]

Läs mer
Luftföroreningar i StockholmLuftföroreningar

Luftföroreningar i Stockholm

Att luftföroreningar förekommer i storstäder kommer knappast som en nyhet för någon. Ändå anser nog många att Stockholm är en relativt ren stad, och att faran med luftföroreningar inte är […]

Läs mer